Система енергозбереження в процесі приготування пивного сусла (Патент на корисну модель № 35052)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Система енергозбереження в процесі приго¬тування пивного сусла, що складається з сусловарильного апарата із внутрішнім кип'ятильником та конденсатором вторинної пари, яка відрізняється тим, що додатково встановлений підігрівник сусла, накопичувач енергії та охолоджувач конденсату вторинної пари. The PowerSaver system in the preparation of wort, consisting of a brewing machine with internal kettle and secondary steam condenser, which is characterized in that it additionally mounted heater wort chiller energy storage and secondary steam condensate.

Опис

Ключові слова

система енергозбереження, підігрівник сусла, накопичувач енергії, охолоджувач конденсату вторинної пари, the powersaver system, heater wort, energy storage, cooler secondary steam condensate, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент 35052 UA, МПК(2006) С12С7/00 Система енергозбереження в процесі приго­тування пивного сусла / Юхимчук С. Д., Удодов С. О., Марцинкевич, Л. В., Таран В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № а 2СЮ805297 ; заявл. 23.04.2008 ; опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16, 2008 р.

Зібрання