Фізична суть процесів добування олії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під час добування олії протікають: масообмінний процес сорбції вологи білками і вуглеводами олійного матеріалу, та проявляються капілярні явища під час пресування олії, що вимагає створення високого тиску у робочій камері пресу. Under the hour of oil extraction proceed: the mass-exchange process of sorption of water by proteins and in carbohydrates of the oil material, which manifests itself as capillary phenomena under the pressure of the oil, which affects the high pressure at the working chamber of the press.

Опис

Ключові слова

олія, oil, міжмолекулярні взаємодії, intermolecular interactions, фізична суть, physical essence, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Романовський, Н. О. Фізична суть процесів добування олії / Н. О. Романовський, Т. І. Романовська // Інноваційний розвиток науки та освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 18 листопада 2021 р. – Полтава : ЦФЕНД, 2021. – С. 76–77.