Управління платоспроможністю підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра фінансів, платоспроможність, ліквідність, власний капітал, позиковий капітал, фінансове планування, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, запаси, майно

Бібліографічний опис

Лозінська, І. А. Управління платоспроможністю підприємства : кваліфікаційна робота ... магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Ірина Анатоліївна Лозінська ; наук. керівник Ганна Олександрівна Роганова. – Київ, 2022. – 93 с.