Cavitation resistance of ceramics

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The technological additions are the most vulnerable component of ceramics which create conditions for the formation of a glass phase with distributed Al2O3 particles. The accumulation of stresses of the surface layer takes place namely along the boundaries of the phases, which is responsible for the cyclical nature of mass losses. Microscopic analysis showed that the destruction of specimens occurs precisely over the vitreous phase, which is contained along the grain boundaries of aluminum oxide.
У матеріалі показано, що найбільш вразливою складовою кераміки є технологічні добавки які створюють умови для формування скляної фази з розподіленими частинками Al2O3. Накопичення напружень поверхневого шару відбувається саме вздовж границь фаз, що відповідає за циклічний характер втрат маси. Мікроскопічний аналіз показав, що руйнування зразків відбувається саме по склоподібній фазі, яка міститься вздовж меж зерен оксиду алюмінію.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, department of foodstuff expertise, cavitation, харчова промисловість, resistance of ceramics, кавітація, стійкість кераміки, food industry

Бібліографічний опис

Litvinenko, A. Cavitation resistance of ceramics/ A. Litvinenko, B. Pashchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 142