Проблеми здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними машинобудівними підприємствами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, машинобудування, промисловість, engineering, industry

Бібліографічний опис

Нейкова, Л. І. Проблеми здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними машинобудівними підприємствами / Л. І. Нейкова, Н. В. Круліковська // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конф., 19-20 листопада 2014 р. : тези доп. - К.: НУХТ, 2015. – С. 71-72.