Клітковина псілліуму та насіння чіа − функціональні інгредієнти м'ясних напівфабрикатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Гречко, В. В. Клітковина псілліуму та насіння чіа − функціональні інгредієнти м'ясних напівфабрикатів / В. В Гречко, І. М. Страшинський, В. М. Пасічний // Prospects for the development of modern science and practice : the 16 th International scientific and practical conference, 11-12 May, 2020. – Graz, Austria, 2020. – P. 206–209.

Анотація

Включення харчових волокон в рецептури м’ясних посічених напівфабрикатів потребує проведення низки досліджень з урахуванням їх різного впливу на продукт. В епоху глобалізації та швидкого харчування, споживання харчових волокон є необхідним для здоров'я людини. В ході проведених досліджень визначені оптимальна кількість для внесення в рецептуру клітковини Плілліуму та борошна з насіння чіа, їх вплив на вихід м'ясних січених напівфабрикатів. Доведено доцільність використання клітковини Псілліума та борошна з насіння чіа в якості структуроформуючої добавки для м'ясних посічених напівфабрикатів. Inclusion of dietary fiber in meat recipes semi-finished products requires a number of studies based on them different effects on the product. In the age of globalization and fast food, consumption of dietary fiber is essential for human health. During conducted research determined the optimal amount for making in Pillum fiber recipe and chia seed flour, their effect on yield minced meat semi-finished products. The expediency of use is proved Psyllium fiber and chia seed flour as a structure-forming additives for cut meat semi-finished products.

Опис

Ключові слова

насіння чіа, напівфабрикати, псілліум, chia seeds, semi-finished products, psyllium, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис