Розроблення та застосування способу електрогідравлічної інтенсифікації процесів харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 - процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв. Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2005. The thesis is presented to acquire the degree of Cand. Tech. Sci. On the speciality 05.18.02 – processes and equipment of food, microbiological and pharmaceutical manufactures. National University of Food Technologies, Kyiv, 2005.

Опис

Ключові слова

ЕГО, напруга розряду, кількість розрядів, крохмаль, дифузійний сік, водно-вапняна суспензія, активність, соки бурякоцукрового виробництва, EHP, charge potential, amount of charges, starch, diffusion juice, water-lime suspension, activity, juices of sugar beet procession

Бібліографічний опис

Василів, В. П. Розроблення та застосування способу електрогідравлічної інтенсифікації процесів харчових виробництв : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 / Василів Володимир Павлович ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2005. – 20 с.