Пристрій для укладання пляшок в контейнери (Патент на винахід № 27197)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до пакувальної техніки. Ціль винаходу –спрощення конструкції. Пристрій складається з конвеєра для подачі пляшок, столу-накопичувача, каретки і захватної головки з приводом що складається з двох ланцюгових контурів. The invention relates to the packaging equipment. Purpose of invention - to simplify the design. The device consists of a pipeline for feeding bottles ,table, storage, carriage and capture head actuator which consists of two chain circuits.

Опис

Ключові слова

захоплююча головка, копір, контейнер, ланцюговий контур, траверса, кронштейн, захватная головка, copier, seizures of the bottles, container chain circuit, traverse, bracket, capture head, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент № 27197, А. с. SU1088998 A1СССР, B65 В 21/12. Пристрій для укладання пляшок в контейнери / Соколенко А. І., Валіулін Г. Р., Седой М. І., Омельянченко М. І., Ковальов О. І., Юхно М. І. (СССР). — № 357234/28-13 ; заявл. 18.01.83 ; опубл. 15.08.2000, Бюл. № 3.

Зібрання