Пристрій для переорієнтування картонних пакетів (Патент на винахід № 99501)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для переорієнтування картонних пакетів, що включає поворотний барабан і носії, виконані у вигляді карманів з дном та поворотними захватами, що шарнірно з'єднані рухомими ланками з поворотним барабаном, який відрізняється тим, що містить конусоподібний копір змінного профілю та дві замкнені напрямні, на підпружинених важелях поворотних захватів розміщений ролик, який встановлено з можливістю переміщення по бічній поверхні конусоподібного копіра, а на дні кожного кармана розміщені три опорні ролики, що встановлені з можливістю переміщення по замкнених напрямних. Shoe reorientation cardboard package including rotary drum and the media in the form of pockets and bottom swivel clamp that pivotally connected mobile units with swivel drum , characterized in that it comprises a cone-shaped profile and copier alternating two locked guides on spring-loaded arm is turning seizures movie, which is set with the ability to move around the lateral surface of the cone copier , and at the bottom of each pocket are three support rollers that are installed with the ability to move around the closed guide.

Опис

Ключові слова

пристрій, переорієнтація, картон, пакети, device, reorienting, cardboard, packages, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 99501 UA, МПК (2012.01) B65B 7/00. Пристрій для переорієнтування картонних пакетів / Гавва О. М., Деренівська А. В., Кривопляс-Володіна Л. О., Тищенко Є. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № a201008450; заявл. 06.07.2010; опубл. 27.08.2012, бюл. № 16/2012 р.

Зібрання