Особливості управління науковими проектами в машинобудуванні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалі розкрито, що механізм управління інноваційним науковим проектом є активною складовою в комплексі структурних елементів системи управління.
The article reveals that the mechanism for managing an innovative research project is an active component in the complex of structural elements of the management system.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, система управління, наукові проекти, галузеве машинобудування, department of foodstuff expertise, management system, scientific projects, industrial engineering

Бібліографічний опис

Штефан, Є. В. Особливості управління науковими проектами в машинобудуванні / Є. В. Штефан, О. А. Литвиненко, Б. С. Пащенко // Системи розроблення та постановлення продукції на виробництво. Індустрія 4.0. Сучасний напрямок автоматизації та обміну даними у виробничих технологіях : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 22-26 травня 2017 р., м. Суми. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 43-44