Мовна субкультура сучасної молодіжної спільноти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У науковій праці досліджено мовну субкультуру сучасної молодіжної спільноти. З’ясовано, що мовна культура є невід’ємною частиною кожного суспільства, кожної групи людей та особи, а, особливо, молодої особи. Саме на основі культурних цінностей, складовою яких є мовна культура, будуються основні стереотипи суспільства, основні його характеристики, визначаються напрямки розвитку молоді, що водночас є і основним носієм мовної культури, основним її перетворювачем.

Опис

Ключові слова

культура, культурний простір, мовна субкультура, сучасна молодіжна спільнота, кафедра гуманітарних дисциплін, culture, cultural space, language subculture, modern youth community

Бібліографічний опис

Гвоздиченко, Я. Мовна субкультура сучасної молодіжної спільноти / Я. Гвоздиченко, Л. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.3. –С. 427