Промислове дослідження сатураційної установки у циклічному режимі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1995

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

сатуратура, продукція, енергія, турбулізація, масопередача, абсорбція, масообмінні процеси, saturatura, products, energy, turbulence, masoperedacha, absorption, mass transfer processes, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Копиленко, А. В. Промислове дослідження сатураційної установки у циклічному режимі / А. В. Копиленко, В. М. Таран, О. И. Усанов // Розробка та впровадження прогресивних технологій та обладнання у харчову та переробну промисловість : всеукраїнська науково– технічна конф., 17–20 жовтня 1995 р., Київ : тези доповідей. - 1995. - С. 340.