Аналіз розвитку сучасного світового ринку морепродуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто статистичні дані щодо обсягів експорту та імпорту морепродуктів, а саме креветки, мідій, крабів, гребінців, кальмарів. Проаналізовано активні країни-експортери та імпортери морепродуктів; формування ціни на ринку креветки. Відзначено, що хвороба EMS (ранньої смертності креветки) має великий вплив на обсяги її виробництва. Окреслено процеси на ринку мідій. Висвітлено перспективи розвитку сучасного світового ринку морепродуктів на 2020, 2030 роки The article deals with statistical data concerning exports and imports of seafood, such as shrimp, mussels, crabs, scallops, calamaries. The countries, which actively export and import the seafood, were analyzed; as well as the pricing formation in the shrimp market. It is noted that the EMS disease (early mortality of shrimp) has a great impact on the volume of the production. The processes in the mussels market were outlined. The article deals with the prospects of development of modern world seafood market in 2020, 2030

Опис

Ключові слова

морепродукти, seafood, світовий ринок морепродуктів, world seafood market, креветки, clams, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Дітріх, І. В. Аналіз розвитку сучасного світового ринку морепродуктів / І. В. Дітріх, Ю. І. Марченко // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. Серія Товарознавча. – Львів : ЛКА, 2015. - Вип.15. - С. 87-91.