Формування національної самосвідомості при викладанні української мови як основа гуманітарного та патріотичного виховання студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Професіоналізм, грамотність, інтелект, гуманність позитивно виокремлюють людину з посередності. Провідне місце у формуванні таких якостей має посідати українська мова, тому що «спочатку було Слово». Professionalism, competence, intelligence, humanity positively distinguish man from mediocrity. The leading role in the formation of such qualities must occupy the Ukrainian language, as "the beginning was the word."

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, національна самосвідомість, виховання, українська мова, national identity, Ukrainian language, education

Бібліографічний опис

Марега, Ю. А. Формування національної самосвідомості при викладанні української мови як основа гуманітарного та патріотичного виховання студентської молоді / Ю. А. Марега // Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали всеукраїнської наукової конференції, 19 листоп. 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 189-191.