Напіввологий корм для собак ''Тоббі'' (Патент на корисну модель № 86737)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Задачею корисної моделі є створення напіввологого корму для собак, який би за рахунок введення більш широкого спектру компонентів мав високу кормову цінність, був збалансований за основними поживними речовинами. The aim is to create a useful model napivvolohoho dog food that would be due to the introduction of a wider range of components have a high feeding value was balanced in essential nutrients.

Опис

Ключові слова

корм, м’ясо механічної обвалки, соєвий шрот, feed m'yaso mehanіchnoї boning, soєvy meal, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 86737 Україна, мпк (2013.01) А23СК 1/00. Напіввологий корм для собак ''Тоббі'' / Пешук Л. В., Рябовол М. В., Вакулюк Т. С. ; власник Національний університет харчових технологій. — № u 201308428 ; заявл. 04.07.2013 ; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.

Зібрання