Спосіб дослідження структурно-механічних властивостей дисперсної сировини (Патент на корисну модель № 75186)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний університет харчових технологій

Анотація

Спосіб дослідження структурно-механічних властивостей дисперсної сировини, що включає підготовку дослідних зразків, їх навантаження і вимірювання деформаційних характеристик, який відрізняється тим, що дисперсна сировина попередньо пресується до умовно компактного стану.

Опис

Ключові слова

дисперсна сировина, disperse raw materials, гранульоване паливо, granular fuel, корисна модель, utility model

Бібліографічний опис

Патент 75186 UA, МПК B01J 8/00 (2012.01) Спосіб дослідження структурно-механічних властивостей дисперсної сировини / Таран О. В., Риндюк Д. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201205239 ; заявл. 27.04.2012; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22, 2012 р.

Зібрання