Метод Kanban як ефективний інструмент підходу JIT в рамках Lean-виробництва харчової продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано, що виробництво харчових продуктів є сприятливим середовище для використання Kanban та системи JIT. Даний метод має ряд беззаперечних переваг: фізичні та цифрові дошки для простої та наочної візуалізації виробничих процесів, їх контролю та управління. Метод легко впровадити використовуючи наявні на виробництві засоби, що зробить його набагато ефективнішим. Принципи та практики Kanban пропонують еволюційний шлях до гнучкості, не порушуючи поточні технологічні процеси.
It is shown that food production is a favourable environment for the use of Kanban and the JIT system. This method has a number of undeniable advantages: physical and digital boards for simple and clear visualisation of production processes, their control and management. The method is easy to implement using the tools available at the production site, which will make it much more efficient. Kanban principles and practices offer an evolutionary path to flexibility without disrupting current processes.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, метод Kanban, ефективні інструменти, підхід JIT, Lean-виробництво харчової продукції, Kanban method, effective tools, JIT approach, Lean food production

Бібліографічний опис

Кисельова, Є. Метод Kanban як ефективний інструмент підходу JIT в рамках Lean-виробництва харчової продукції / Є. Кисельова, Б. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ: НУХТ, 2023. – Ч.1. – С. 109