Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів (Патент на винахід № 59221)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів, що передбачає адсорбцію домішок сорбентом палигорськітом, який відрізняється тим, що адсорбція палигорськітом відбувається з використанням попереднього вакуумування поверхні мінералу.

Опис

Ключові слова

адсорбція, водно-спиртові розчини, палигорськіт, адсорбция, палыгорскит, водно-спиртовые растворы, adsorption, palygorskite, water-alcohol solution, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід № 59211, UA А 7 C12Н 1/04. Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів / Л. М. Мельник, В. В. Манк, В. О. Маринченко, І. І. Марцін, В. О. Пістелькорс, Ю. В. Мельник, Н. А. Ткачук ; власник Національний університет харчових технологій. – 20021210228 ; заявл. 18.12.2002 ; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8.

Зібрання