Батлер, як Luxury послуга в сучасних готелях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано закордонний досвід надання послуги “butler service” в найбільш відомих luxury готелях світу. The foreign experience of providing the "butler service" service in the most famous luxury hotels in the world was analyzed.

Опис

Ключові слова

батлер, luxury послуга, готель, butler, luxury service, hotel, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Мирошник Ю. А. Батлер, як Luxury послуга в сучасних готелях / Ю. А. Мирошник, Т. І. Іщенко, В. Ф. Доценко // Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19-20 березня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019. – С. 49-50.