Пристрій для орієнтування виробів (Патент на корисну модель № 72617)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для орієнтування виробів, що включає подавальний конвеєр з приводом та встановлений над ним пристрій поперечного переміщення вантажів, який відрізняється тим, що конвеєр виконано у вигляді приводного роликового конвеєра, на роликах якого встановлені, з можливістю осьового переміщення, втулки, при цьому ролики і втулки нерухомі один відносно одного за рахунок утворення між собою профільного з'єднання, втулки виконані з феромагнітного матеріалу, а ролики - з діелектричного, і осьове переміщення здійснюється за допомогою електромагніта. Device orientation of products, including the feeding conveyor with drive and installed it on the device cross movement of goods, which is characterized in that the conveyor is designed as a drive roller conveyor roller is installed, with the possibility of axial movement, bushings, and the bushings and rollers fixed relative to each other due to the formation among a profile connection plugs are made of a ferromagnetic material, and jokes - with dielectric and axial movement by means of an electromagnet.

Опис

Ключові слова

пристрій, устройство, device, орієнтування, targeting, продукт, products, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 72617 UA, МПК B65G 47/28 (2006.01) Пристрій для орієнтування виробів / Гавва О. М., Халайджі В. В., Волчко А. І., Волчко А. А., Кривопляс-Володіна Л. О., Павлов С. О., Дороніна К. М.; заявник Національний університет харчових технологій — № u201201196; заявл. 06.02.2012; опубл. 27.08.2012, бюл. № 16/2012 р.

Зібрання