Економіко-правове забезпечення економічної стабільності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, економічна стабільність, економічна стійкість, економічна безпека, фінансові результати, господарська діяльність, рентабельність, основні засоби, оборотні активи, прибуток, ефективність

Бібліографічний опис

Дударенко, І. Ю. Економіко-правове забезпечення економічної стабільності підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 051 Економіка / Дударенко Ірина Юріївна ; наук. керівник Андрій Євгенович Данкевич. – Київ, 2023. – 129 с.