Стан професійного навчання персоналу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено стан професійного навчання персоналу в Україні. Проаналізовано структуру підготовки та підвищення кваліфікації кадрів за місцем навчання та видами економічної діяльності. The state of vocational training in Ukraine. The structure of training and skills development training and the location of economic activity.

Опис

Ключові слова

професійне навчання, підвищення кваліфікації, професія, vocational training, advanced training, profession, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Юрик, Я. І. Стан професійного навчання персоналу в Україні / Я. І. Юрик, О. П. Булах // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : III Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів. – К.: НУХТ, 2013. – С. 309 – 312.