Використання електронних засобів навчання при вивченні курсу вищої математики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається вдосконалення засобів навчання за допомогою застосування електронних носіїв. Improvements in learning tools through the use of electronic media are being considered.

Опис

Ключові слова

тестовий контроль, вища математика, кредитно-модульна система, test control, higher mathematics, credit-modular system, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Новаковська, Л. Г. Використання електронних засобів навчання при вивченні курсу вищої математики / Л. Г. Новаковська, О. К. Мазур // Історія та методика викладання математики : Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, м. Київ, 19-21 квітня 2012 р. : матер. конф. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. - Т. 4. - С. 185.