Роль побудови громадянського суспільства в реалізації моделі соціально-орієнтованого підприємництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі висвітлено результати досліджень авторів щодо проблем на шляху якісних перетворень соціально-економічного і політичного життя держави. Зазначено, що запорукою реалізації реформ є наявність активної громадянської позиції в населення. Розглянуто поняття "громадянське суспільство", "активна" громадянська позиція. Наголошено на необхідності впровадження моделі соціально-орієнтованого підприємництва.

Опис

Ключові слова

громадянське суспільство, соціально-орієнтоване підприємництво, модель, рівень громадської активності, civil society, socially-oriented entrepreneurship, model, level of public activity, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Кривобок, П. В. Роль побудови громадянського суспільства в реалізації моделі соціально-орієнтованого підприємництва / П. В. Кривобок, О. І. Відоменко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 3. – С. 109.