Некоректні задачі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Найбільш типовими для сучасної експериментальної фізики є задачі на розв’язання систем рівнянь, які мають назву обернені. Значну частину даних задач відносять до класу некоректно поставлених (або просто некоректних), які потребують спеціального підходу. Most types of experimental physics there is problem to solve systems of equations, which are called inverse. Most of these problems relate to the class of the delivered incorrectly (or incorrectly) that require special handling.

Опис

Ключові слова

розв’язання задач, некоректні задачі, експериментальна фізика, problem solving, the problem incorrectly, experimental physics, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Усенко, Л. О. Некоректні задачі / Л. О. Усенко, С. В. Гузенко // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 76-а наукова конференція молодих учених,аспірантів і студентів, 12-13 квітня 2010 р. : тези доповідей. - Київ : НУХТ, 2010. - Ч. І. - С. 122.