Роль «soft skills» в сфері гостинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено роль та вплив «soft skills» при працевлаштуванні персоналу на підприємствах готельно-ресторанного господарства. Визначено пріоритетні навички для персоналу. Отримані дані доводять актуальність та необхідність проведення подальших досліджень The role and influence of "soft skills" in the employment of the staff for enterprises of the hotel and restaurant industry was investigated. Priority skills for staff have been identified. The obtained data has prove the relevance and necessity of further research

Опис

Ключові слова

готель, гостинність, послуги, «soft skills», персонал, hotel, hospitality, services, staff, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Блощинська, О. О. Роль «soft skills» в сфері гостинності / О. О. Блощинська, О. В. Бортнічук // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю НУХТ, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 24.