Пристрій для розділення потоку виробів на ряди (Патент України на винахід №48049)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пристрій для розділення потоку виробів на ряди складається із подаючого конвеєра, напрямних, двох вертушок із зубцями і двух відвідних конвеєрів, забезпечуючи розділення потоку виробів на три потоки порівну. A device for dividing of stream of wares into rows consists of giving conveyer, sending, two rotators with indents and dvukh of taking conveyers, providing dividing of stream of wares into three streams equally.

Опис

Ключові слова

пристрій, розділення потоку, конвейер, вертушка із зубцями, device, division of stream, konveyer, rotator with indents, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент України 48049А1, 6В65В35/10. Пристрій для розділення потоку виробів на ряди/ Соколенко А. І, Юхно М. І., Костюк В. С., Шевченко О. Ю., заявник Національний університет харчових технологій . - № 4652113; заяв. 09.10.1988; опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8, 2002 р.

Зібрання