Апарат для переробки злакових культур на солод (Патент на корисну модель № 94580)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Апарат для переробки злакових культур на солод включає горизонтально-циліндричний корпус з теплоізольованим кожухом, з ситовою перегородкою, яка ділить апарат на робочий об'єм і підситовий простір, отвори для подачі і відводу кондиціонованого повітря, люк для завантаження і розвантаження, систему зрошування і барботажу, систему подачі і зливу води, відділення сплаву. Внутрішня робоча поверхня солодоростильного апарата, яка розташована над ситовою перегородкою, виконана у вигляді спеціальної або додатково встановленої поверхні трапецієдальної форми. Apparatus for processing cereals on malt includes horizontal cylindrical body with insulated casing, with sieve partition that divides the volume on your device and pidsytovyy space openings for feeding and removal of conditioned air, hatch for loading and unloading system of irrigation and bubbling , supply system and water drainage, separation alloy. The internal working surface solodorostylnoho machine, which is located above the Sith wall, designed as a special or additional set trapetsiyedalnoyi surface shape.

Опис

Ключові слова

солод, злаки, апарат, пророщення, malt, cereals, apparatus, germination, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент 94580 UA, МПК С12С1/00 (2014.01) Апарат для переробки злакових культур на солод / Паламарчук А. М., Удодов С. О., Марцинкевич Л. В.; заявник Національний університет харчових технологій. — № и 2014 037431 ; заявл. 10.04.2014 ; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22, 2014 р.

Зібрання