Булочні вироби з глюкозно-фруктозним сиропом (Патент на корисну модель № 30523)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Патент на корисну модель. Булочний виріб з глюкозно-фруктозним сиропом містить борошно, дріжджі, сіль, глюкозно-фруктозний сироп. Використання глюкозно-фруктозного сиропу у виробництві булочних виробів дозволяє провести повну заміну рецептурного цукру. Запропонований склад інгредієнтів забезпечує отримання виробів стабільної якості з подовженою тривалістю збереження виробами свіжості та нижчою, порівняно з виробами з цукром, собівартістю. Useful model patent. Bakery product with Glucose-fructose syrup, containing flour, yeast, salt, glucose-fructose syrup. Use of Glucose-fructose syrup in the production of bakery products allows a complete sugar replacement prescription. The proposed composition of ingredients providing a consistent quality product with a long lasting freshness and preservation products lower in comparison with the products of sugar cost.

Опис

Ключові слова

глюкозно-фруктозний сироп, дріжджі, борошно, цукор, glucose-fructose syrup, yeast, flour, sugar, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 30523 UA, МПК А21D 2/00 (2006) Булочні вироби з глюкозно-фруктозним сиропом / Бондаренко Ю. В., Дробот В. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 200713206 ; заявл. 27.11.07 ; опубл. 25.02.08, Бюл. № 4, 2008 р.

Зібрання