Побудувати сферу із центром у точці А дотичну до площини ∑ (а//b)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано алгоритм побудови сфери із центром у точці А дотичну до площини ∑ (а//b). Показано алгоритм построения сферы с центром в точке А касательную к плоскости Σ (а // b). Showing algorithm for constructing sphere centered at the point and the tangent plane to Σ (and // b).

Опис

Ключові слова

алгоритм розрахунку, сфера, calculation algorithms, area

Бібліографічний опис

Гордійчук, В. Побудувати сферу із центром у точці А дотичну до площини ∑ (а//b) / Вадим Гордійчук, Максим Ісаєв, Петро Загородній // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 222-223.