Місце експериментальної лабораторної роботи в процесі вивчення органічної хімії студентами технологічних спеціальностей ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведений детальний опис етапів проведення лабораторних робіт з курсу «Органічна хімія» у професійній підготовці бакалаврів за напрямами «Харчові технології та інженерія» та «Хімічна технологія» Національного університету харчових технологій. Високий рівень знань з дисципліни «Органічна хімія» забезпечує майбутньому фахівцю харчової промисловості можливість найкращого засвоєння дисциплін професійного спрямування. Stages of the laboratory work on the course "Organic Chemistry" for bachelors of specialities of "Food Technology and Engineering" and "Chemical engineering" of the National University of Food Technologies are considerated in detail in the article. The successful mastering of course " Organic chemistry " by students provides them good theoretical and practical base for better understanding of disciplines of the professional direction.

Опис

Ключові слова

лабораторна робота, органічна хімія, методичне забезпечення, вищі навчальні заклади, laboratory work, organic chemistry, methodological support, high school, college, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Мазур, Л. М. Місце експериментальної лабораторної роботи в процесі вивчення органічної хімії студентами технологічних спеціальностей ВНЗ / Л. М. Мазур, І. В. Попова, С. О. Ковальова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІIІ Каришинські читання) : міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 19-20 травня 2016 р. - С. 263-264.