Можливості інноваційного розвитку промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто галузі 3-го та 4-го технологічних укладів, притаманних Україні. Здійснено аналіз науково-технологічного та інноваційного розвитку України та зазначено, що вітчизняна наука зберегла здатність за певних умов виконувати дослідження і отримувати результати світового рівня саме у тих напрямах, які формують шостий ТУ Considered the industry the 3rd and 4th technological structures inherent in Ukraine. The analysis of scientific, technological and innovation development of Ukraine and stated that domestic science has retained the ability under certain circumstances to perform research and get world class results with those areas that form the TU sixth

Опис

Ключові слова

інтелектуальна перевага, інвестиції, технологічні уклади, technological structure, investment, intellectual superiority, кафедра економічної теорії, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Можливості інноваційного розвитку промисловості України / Г. О. Кундєєва, І. В. Євсєєва // Стратегия качества в промышленности и образовании : VII Международная конференция. – Болгария, 2011. - Т. 3. - С. 102-104.