Словник маркетингових термінів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Термінологічний словник містить необхідний мінімум найбільш вживаних професійних термінів та понять з дисципліни «Маркетинг». Ознайомлення з пропонованим понятійним апаратом допоможе студентам зорієнтуватися у різноманітті актуальних маркетингових термінів і понять та сприятиме кращому вивченню курсу «Маркетинг». Glossary contains the least most used professional terms and concepts of the subject "Marketing". Introduction to the proposed conceptual apparatus help students navigate the variety of current marketing terms and concepts and contribute to a better study of the course "Marketing".

Опис

Ключові слова

маркетинг, ринок, управління, marketing, market, management, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Словник маркетингових термінів / укл. : Н. П. Скригун, К. Ю. Семененко, С. Б. Розумей, О. Ф. Крайнюченко, Л. В. Капінус, Т. Г. Бєлова, Т. В. Гаврилова. – К. : ПП «Сердюк В. Л.», 2014. – 108 с.

Зібрання