Мийка для вторинних полімерних матеріалів (Патент на корисну модель № 124889)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до конструкції мийок попередньо подрібнених полімерних пакувальних матеріалів і може бути використана в переробній галузі вторинних матеріалів, хімічній, а також в інших галузях народного господарства. The utility model relates to the design of pre-shredded polymeric packaging materials sinks and can be used in the processing industry for secondary materials, chemical, as well as in other branches of the national economy.

Опис

Ключові слова

мийка, полімерні матеріали, car wash, polymer materials, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 124889 UA, МПК B03B 5/00 (2018.01) Мийка для вторинних полімерних матеріалів / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Костюк Є. В., Полумбрик М. О., Петрусенко А. С., Халіман М.В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. - № u 201711208 ; завл. 16.11.2017 ; опубл. 25.04.2018 ; Бюл. № 8, 2018 р.

Зібрання