Сучасні маркетингові підходи до індивідуалізації товарів та послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються існуючі практичні підходи до поєднання масового виробництва товарів та послуг з індивідуальним підходом до споживача. The existing practical approaches to combining mass production of goods and services with an individual approach to customers are examined.

Опис

Ключові слова

індивідуалізація, косметична індивідуалізація, масова кастомізація, individualization, cosmetic individualization, mass customization, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Ткачук, С. В. Сучасні маркетингові підходи до індивідуалізації товарів та послуг / С. В. Ткачук // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р. - К., 2015. - С. 160–162.