Development and research of a pneumatic actuator for shut-off valves for food processing equipment

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The use of the latest process control and management systems is a topical area of development in the food industry. Replacing labour-intensive process circuits of pipeline valves with programmable positioning devices using a 4-20 mA control signal makes it possible to reduce energy and process losses in food production. Використання новітніх систем контролю та управління технологічними процесами є актуальним напрямком розвитку харчової промисловості. Заміна трудомістких технологічних контурів трубопровідної арматури на програмовані пристрої позиціонування з керуючим сигналом 4-20 мА дозволяє зменшити енергетичні та технологічні втрати при виробництві харчових продуктів.

Опис

Ключові слова

кафедра технологічного обладнання та комп′ютерних технологій проектування, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, системи контролю та управління, програмовані позиціонери, енергетичні та технологічні втрати, пневматичний трубопровідний клапан, експериментальний стенд, зворотний зв'язок, ітераційні методи, регулююча арматура, запірна арматура, лінія низького тиску, control and management systems, programmable positioners, energy and process losses, pneumatic pipeline valve, experimental stand, feedback, iterative methods, control valves, shut-off valves, low pressure line

Бібліографічний опис

Development and research of a pneumatic actuator for shut-off valves for food processing equipment / S. Volodin, V. Mironchuk, O. Gavva, D. Yemelianov // Trends in LEAN food production and packaging : 12 th International specialized scientific and practical conference, 20 September 2023. – Kyiv, 2023. – Pp. 206-208