Матантек (Патент № 9117)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1996

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метантенк, що відрізняється тим, що він забезпечений розташованим в останній секції відстійником з похилими пластинами для розділення активного мулу і води. Digester, characterized in that it is provided located in the last section with the inclined plate settler for separating sludge and water.

Опис

Ключові слова

анаеробна ферментація, екологія, очистка концентрованих стічних вод, значення БСК, ХСК, anaerobic fermentation, ecology, cleaning of the concentrated effluents of stock, value of BUO, CUO, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Патент № 9117 UA, C 02 F 11/04 A 22 C 11/00 Матантенк / Воронцов О. О., Кравець В. В., Левітіна Н. В. ; Український державний університет харчових технологій ; № А1 1354624 ; заявл. 06.12.1984 ; опубл. 30.09.1996, Бюл. № 3.

Зібрання