Склад та ефективність дії фосфатних сумішей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначення якісного і кількісного складу імпортних фосфатних препаратів виконано методом рентгено-фазового аналізу. Експериментально встановлено, що при додаванні у м’ясні фарші твердої води ефективність впливу фосфатних сумішей знижується.
To determine the qualitative and quantitative composition of imported phosphate products performed X-ray phase analysis. Experimentally that when you add in minced meat hard water efficiency effect of phosphate compounds decreases.

Опис

Ключові слова

твердість води, фосфати, варені ковбаси, технологічний процес, water hardness, phosphates, boiled sausage, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Гончаров, Г. І. Склад та ефективність дії фосфатних сумішей / Г. І. Гончаров, І. М. Страшинський // Мясное дело. — 2009. — № 3. — С. 36-37.

Зібрання