Страх як емоційний мотив поведінки споживача в період епідемії коронавірусу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано основні психологічні мотиви поведінки споживача. Досліджено специфіку страху як мотиву купівельної поведінки. Показано вплив на поведінку споживачів України епідемії коронавірусу. Розглянуто питання коректної та некоректної маркетингової політики підприємства в умовах пандемії. The main psychological motives of consumer behavior are analyzed. The specificity of fear as a motive for buying behavior is studied. The influence of the coronavirus epidemic on the behavior of Ukrainian consumers is shown. The issues of correct and incorrect marketing policy of the enterprise in the conditions of a pandemic are considered.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, реклама, психологічні мотиви поведінки споживача, епідемія коронавірусу, advertising, psychological motives of consumer behavior, coronavirus epidemic

Бібліографічний опис

Никоненко, А. В. Страх як емоційний мотив поведінки споживача в період епідемії коронавірусу / А. В. Никоненко // Світ економічної науки : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2020. – Вип. 22 – С. 22-25.