Організація інтерактивного навчання на заняттях англійської мови в технічних ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

інтерактивне навчання, комунікативна компетенція, методи навчання, interactive learning, communicative competence, teaching methods, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Довгун І. М. Організація інтерактивного навчання на заняттях англійської мови в технічних ВНЗ / І. М. Довгун // Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: НУХТ, 2015. – С. 30–32.