Оздоровче харчування в контексті продовольчої безпеки в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто загальні питання продовольчої безпеки в Україні. Зіставлено погляди різних вітчизняних і зарубіжних науковців на тлумачення терміну «продовольча безпека» та її основних складників. Розглянуто існуючі підходи до аналізу стану продовольчої безпеки в Україні, з’ясовано позитивні тенденції у стабілізації цієї важливої складової національної безпеки, а також констатовано основні недоліки, які необхідно найближчим часом усунути. The paper considers general issues of food security in Ukraine. The views of various domestic and foreign scientists on the interpretation of the term "food security" and its main components are compared. The existing approaches to the analysis of the state of food security in Ukraine are considered, the positive tendencies in stabilization of this important component of national security are found out, and also the basic lacks which need to be eliminated in the near future are stated.

Опис

Ключові слова

якість, безпека харчових продуктів, здорове харчування, харчова промисловість, продовольча безпека, quality, safety of foodstuffs, nutrition for well-being, food industry, food security, кафедра технології оздоровчих продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Шевченко, О. Ю. Оздоровче харчування в контексті продовольчої безпеки в Україні / О. Ю. Шевченко, Г. О. Сімахіна, А. О. Шевченко // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Том 26, № 6 – С. 36–43.

Зібрання