Способи перекладу англійських політичних реалій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду англійських політичних реалій та способам їхнього перекладу на українську мову: транскрипції, транслітерації, калькам, в тому числі з додатковим поясненням, приблизному/описовому перекладу. Стаття також торкається англійських політичних реалій, які стали інтернаціоналізмами.
The article deals with English politician realies/ the unit of specific national lexicon and their ways of translation: transcription, transliteration, word-for-word translation with additional explication, transcription by descriptive explaining. The article deals with English politician realies that have become internationalisms.

Опис

Ключові слова

двомовна комунікація, політичні реалії, переклад, транскрипція, транслітерація, кальки, додаткове пояснення, приблизний або описовий переклад, bilinguale communication, politician realies/ the unit of specific national lexicon, translation, transcription, transliteration, word-for-word translation, additional explication, transcription by descriptive explaining, internationalisms, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Бойко, Г. А. Способи перекладу англійських політичних реалій / Г. А. Бойко // Мова і культура : Науковий журнал. – К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - Вип. 15. – Т. I (155). - С. 354-357.

Зібрання