Розвиток яхтингу при готелях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено впровадження у діяльність готелю, який розташовано на березі моря чи річки все нових інноваційних послуг, зокрема яхтингу. The introduction of new innovative services, including yachting, in the activities of the hotel, which is located on the sea or river, has been studied.

Опис

Ключові слова

готельне підприємство, конкурентоспроможність, яхтинг, готельні послуги, hotel business, competitiveness, yachting, hotel services, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Середа, Д. А. Розвиток яхтингу при готелях / Д. А. Середа, Т. А. Нікітіна // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 182