Вплив транснаціональних компаній на розвиток вітчизняних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан функціонування транснаціональних корпорацій на українському ринку. Наведено приклади позитивного та негативного впливу транснаціональних корпорацій на розвиток України. Запропоновано рекомендації щодо розвитку діяльності вітчизняних транснаціональних корпорацій. The theses considers the modern state of functioning of transnational corporations is considered at the Ukrainian market. Examples of positive and negative impact of transnational corporations are made on development of Ukraine. Recommendations offer in relation to development of activity of domestic transnational corporations.

Опис

Ключові слова

транснаціональні корпорації, іноземний капітал, глобалізаційні умови, розвиток підприємств, transnational corporations, foreign capital, globalization conditions, development of enterprises, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Швед, Т. В. Вплив транснаціональних компаній на розвиток вітчизняних підприємств / Т. В. Швед // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : всеукраїнська науково-практична конференція : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2012. – С. 252-253