Сушильна установка з киплячим шаром для сушіння кухонної солі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сушильна установка з киплячим шаром для сушіння кухонної солі, яка складається з газової та сушильної камер, що розділені газорозподільною решіткою, яка відрізняється тим, що газорозподільна решітка має конструкцію отворів направленого профілю, які розташовані по спіралі Архімеда від центру. Drying plant a fluidized bed drying of salt, which consists of a gas and the drying chambers separated gas distribution grid, which is characterized in that a gas distribution structure has a grating profile directed apertures arranged at the center of the spiral of Archimedes.

Опис

Ключові слова

сушильна установка, drying plant, сіль, salt, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 98339 UA, МПК F26B 11/00 Сушильна установка з киплячим шаром для сушіння кухонної солі / Бабко Є. М., Вересоцький Ю. І., Якобчук Р. Л., Слинько С. В. - № u 201411978 ; заявл. 05.11.2014 ; опубл. 27.04.2015, Бюл. №8, 2015 р.

Зібрання