Професійно-особистісні якості як основа виховання майбутніх учителів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаючи педагога як суб'єкта діяльності, виділяють його особистісні та професійні якості, які є одним з важливих факторів успішності педагогічної роботи. Стаття присвячена визначенню та обґрунтуванню теоретичних основ формування якостей, які характеризують особистість майбутнього вчителя та є важливими для його подальшої професійної діяльності. Considering the teacher as an activity subject, his personal and professional qualities are distinguished. They are an important factor in the success of educational work. The article is devoted to definition and substantiation of the theoretical foundations of the qualities that characterize the personality of future teachers and are important for their future profession.

Опис

Ключові слова

особистість, професійно-особистісні якості, вчитель, виховний процес, a person, professional and personal qualities, a teacher, educational process, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Никитенко, О. В. Професійно-особистісні якості як основа виховання майбутніх учителів / О. В. Никитенко // Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. – Педагогіка, 2013. – Вип. 27. - С. 33-45.

Зібрання