Особливості технологічних процесів виробництва пива та етилового спирту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто особливості процесів виробництва пива та етилового спирту з зернової сировини та меляси. Порівняно технологічні параметри основних етапів виробництва. Оцінені загальні втрати енергії хімічних зв’язків при виробництві пива та спирту. Проведено аналіз енергетичної цінності відходів даних виробництв та доцільності використання їх у тваринництві.
The features of processes of production of beer and ethyl spirit are considered from corn raw material and molasses. Comparatively technological parameters of the basic stages of production. The loss of energy of chemical connections is appraised as a result of flowing of alcoholic fermentation, general losses of energy of chemical connections at the production of beer and alcohol. The analysis of power value of wastes of these productions and expedience of utilization of these wastes is conducted in a stock-raising.

Опис

Ключові слова

етиловий спирт, пиво, енергія хімічних зв’язків, спиртове бродіння, відходи, ethyl spirit, beer, energy of chemical connections, alcoholic fermentation, wastes, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Бойко О. О. Особливості технологічних процесів виробництва пива та етилового спирту / О. О. Бойко, В. В. Бевз, І. Ф. Максименко // Харчова промисловість. – 2011. – № 11. - С. 19-22.

Зібрання