Вплив джерел вуглецевого і азотного живлення на синтез меланінових пігментів Bacillus subtilis var. aterrimus BKM-761 та Bacillus subtilis var. aterrimus CCM877

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Найбільший рівень синтезу позаклітинних меланінових пігментів штамом В. sub till is var. aterrimus ВКМ - 761 відбувається при використанні нітрату натрію і маніту, штамом В. subtiflis var. aterrimus ССМ877 - нітрату натрію і крохмалю в якості джерел азоту и вуглецю. The highest level synthesis of extracellular pigments melaninovyh strain of B. sub till is var. aterrimus CMEs - 761 occurs when using sodium nitrate and mannitol, strain B. subtiflis var. aterrimus SSM877 - sodium nitrate and starch as sources of nitrogen and carbon.

Опис

Ключові слова

меланінові пігментиBacillus subtilis var. aterrimus CCM877, синтез, меланінові пігменти Bacillus subtilis var. aterrimus BKM-761, pigments Bacillus subtilis var. aterrimus CCM877, synthesis, pigments Bacillus subtilis var. aterrimus BKM-761, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Авдєєва, Л. Вплив джерел вуглецевого і азотного живлення на синтез меланінових пігментів Bacillus subtilis var. aterrimus BKM-761 та Bacillus subtilis var. aterrimus CCM877 / Лілія Авдєєва, Дмитро Діденко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 597-598.