Вплив харчових волокон на органолептичні показники формованих картопляних чіпсів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведені дослідження щодо можливості зміни органолептичних показників формованих картопляних чіпсів із додаванням висівок і жмиху гарбуза та встановлено рекомендовані межі їх дозування. The conducted researches concerning an opportunity of change of organoleptic parameters of formed potato chips with addition of bran and pumpkin cake and the recommended limits of their dosage are established.

Опис

Ключові слова

харчові волокна, dietary fiber, формовані картопляні чіпси, molded potato chips, висівки, bran, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Ковтун, А. В. Вплив харчових волокон на органолептичні показники формованих картопляних чіпсів / А. В. Ковтун, В. М. Ковбаса, В. Я. Пічкур // Продовольчі ресурси : збірник наукових праць / Національна академія аграрних наук України ; Інститут продовольчих ресурсів. – 2016. - № 7. – С. 163-169.

Зібрання