Показники обізнаності та усвідомлення здобувачами НУХТ факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Без сумніву, покращення обізнаності та усвідомлення молоддю небезпеки факторів ризику розвитку ХНІЗ може стати вагомою складовою профілактичних заходів. Тому одним з важливих завдань підготовки здобувачів у вищих навчальних закладах має бути формування в них культури здорового способу життя, засвоєння основних знань щодо факторів ризику розвитку ХНІЗ. Undoubtedly, improving youth awareness and awareness of the dangers of risk factors for the development of chronic non-infectious diseases can become an important component of preventive measures. Therefore, one of the important tasks of training applicants in higher educational institutions should be the formation of a culture of a healthy lifestyle in them, assimilation of basic knowledge about risk factors for the development of chronic non-infectious diseases.

Опис

Ключові слова

здоров’я, хронічні неінфекційні захворювання, харчування, health, chronic non-infectious diseases, nutrition, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Башта, А. Показники обізнаності та усвідомлення здобувачами НУХТ факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань / А. Башта, І. Задесенська, С. Федько // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 86–88